TONSES Elektronik & Güvenlik
 
Profesyonel Yaka Kamerası
PD77G Profesyonel Yaka Kamerası
Telsiz ve Haberleşme Sistemleri
PMR 446 Kısa Mesafeli Cobra Telsizler
Profesyonel Telsizler
Deniz (Marine) Telsizleri
CB Halk Bandı Telsiz
Telsiz Batarya ve Şarj Cİhazları
A446 NMPR El Telsizi
İzmir ZER Siren, Anons, Tepe Lambası Sistemleri
Tepe Lambaları
İkaz Lambaları & Projektörler
Siren Anons ve Lamba Kontrol Sistemleri
Siren Anons ve Lamba Alternatif Kontrol Sistemleri
Hoparlörler
Mikrofon Kulaklık Setleri
Led Sürücü ve Kontrol Devreleri
Dur-Geç Levhaları
El Megafonları
El Fenerleri
Işık Kaynağı Yedek Parçaları
PELI Alan Aydınlatma Sistemleri
9440 Uzak Alan Aydınlatma Sistemi
9430 Uzak Alan Aydınlatma sistemi
9435 Uzak Alan Aydınlatma Sistemi
9460 Uzak Alan Aydınlatma Sistemi
9470 Uzak Alan Aydınlatma Sistemi
LED LENSER Aydınlatma Sistemleri
LED LENSER El Fenerleri
LED LENSER Şarjlı El Fenerleri
CCTV Kapalı Devre Kamera Güvenlik Sistemleri
Day&Night Box Kameralar
IR Gece Görüşlü Kameralar
Dome Kameralar
IP Kameralar
Speed Dome Hareketli Kameralar
Dijital Kayıt Cihazları
Soygun ve Yangın Alarm Güvenlik Sistemleri
Paneller
E.Keypadlar
Dedektörler
Butonlar
Sirenler
Manyetik Kontaklar
RFID Geçiş Kontrol Sistemleri
RFID Geçiş Kontrol Sistemleri
Navigasyon Sistemleri
Aselsannet Navigasyon Sistemleri
Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri
Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri
Kablosuz Ses Yayın Sistemleri
Kablosuz Ses Yayın Sistemleri
Diğer Ürünlerimiz
Akıllı Kalem Devriye (Bekçi) Tur Kontrol Sistemi (TOM veya PROXIMITY Teknolojisi)
Personel Devam Kontrol Sistemleri (Parmakizi, Parmakizi+Kart veya Proximity)
Intercom Sistemleri (Görüntülü Kapı Telefonları)
Metal Dedektörler
Kampanyalı Ürünlerimiz
Kampanyalı Ürünlerimiz

Telsiz ve Haberleşme Sistemleri

"Telsiz haberleşmesi" elektromanyetik dalgalar yardımıyla, ses, resim ve benzeri bilgilerin bir noktadan diğerine gönderilmesi işlemine verilen genel tanımdır.

PMR 446 Kısa Mesafeli Cobra Telsizler

PMR446 (Private Mobile Radio) Aselsan-Cobra Kişisel El Telsizleri, T.C.Telekomünikasyon Kurumu'nun TGM-STK-001 Yönetmenliği'ne uygun olarak UHF 446 MHz frekans bandında hatsız kartsız , herhangi bir izin gerektirmeden, 5 km.'ye kadar (coğrafi şartlara göre değişebilir) mesafede sınırsız haberleşme imkanı sağlamaktadır.

TELSİZ HABERLEŞME CİHAZLARI VE SİSTEMLERİNİN GRUPLANDIRILMASI NASIL OLUR?

Telsiz cihazlarını ve Telsiz Haberleşme Sistemlerini, farklı şekilde gruplara ayırmak mümkündür.

Telsiz kullanım alanlarına göre:
--KARA
--HAVA
--DENİZ
haberleşmesinde kullanılan telsiz sistem ve cihazları olarak üçe ayrılır.

Bir başka gruplandırma:
--EL
--ARAÇ
--SABİT
telsiz cihazları olarak yapılabilir.

Çalışma frekanslarına göre:
--HF
--VHF
--UHF
olarak ayrılabilir.

Tüm bu gruplandırmalardan ayrı olarak özel kullanım amaçlarına yönelik telsiz cihaz ve sistemleri de vardır. Kara telsiz cihazları, adından da anlaşılacağı gibi kara haberleşmesinde deniz telsiz cihazları belli kapasitenin üzerindeki her türlü deniz taşıtının kendi aralarında veya kıyı istasyonlarıyla haberleşmelerinde, hava telsiz cihazları da hava taşıtlarının kendi aralarında veya yer istasyonlarıyla haberleşmelerinde kullanılan cihazlardır.

FREKANS BANTLARI NEYİ İFADE EDER?

Telsiz cihazlarının kullanılacağı arazi şekilleri ve haberleşme mesafesi frekans bantlarının seçiminde etkili olmaktadır. Buna göre UHF bandında çalışan bir telsiz sisteminde haberleşme mesafesi birkaç km. ile sınırlıyken, HF bandında kıtalararası haberleşmeden bahsetmek mümkündür.

TELSİZ CİHAZLARINI MEYDANA GETİREN ANA PARÇALAR NELERDİR?

Telsiz Cihazları, telsizin kendisi,besleme ünitesi, anten, anten kablosu ve mikrofon gibi bazı parçalardan oluşur.
Telsiz Cihazının çalışması için gerekli elektrik enerjisini sağlayan besleme üniteleri, el cihazlarında doldurulabilir Ni-Cd pillerden oluşan batarya bloğudur.

Telsizlerinin anteni, cihazın üzerine takılan, bükülebilir, lastik kaplı helis antendir. Mikrofonları ise cihazın üstünde yer alır.

Araç cihazlarında beslemeyi, aracın elektrik tesisatı, aküsü sağlar. Anten aracın dışına takılan ve koaksiyel bir anten kablosuyla cihaza bağlanır. Bu cihazlarda spiral kablolu bir el mikrofonu bulunur.

Sabit telsiz cihazları, 220V AC şebeke gerilimini 13.8V DC'ye çeviren ve yaklaşık 10 ila 15 A akım verebilen bir besleme sistemiyle çalıştığı gibi besleme sistemi içerisinde olan cihazlar da vardır. Bu cihazlarda bina dışına takılan bir sabit anten ve anten cihazı arası mesafeye göre uygun tipte koaksiyel tablo kullanılır. Mikrofon, tercihe göre masa yada el mikrofonu şeklinde olur.

TELSİZ CİHAZLARININ İÇ YAPISI NASILDIR?

Bir telsiz cihazı çeşitli bölümlerden meydana gelir. Ana hatlarıyla bölümler şunlardır:
*Alıcı bölümü
*Verici bölümü
*Çıkış ya da Güç Katı
*Kontrol bölümü
*Sentezör
*Ses çıkış katı
*Ara frekans bölümü
Telsiz cihazları, çalışma frekanslarının belirlenmesinde kullanılan teknikler, modülasyon tipleri, bant genişlikleri gibi bir takım teknik özellikler yönünden de farklı özellikler gösterirler.

HABERLEŞMENİN GERÇEKLEŞMESİ NASIL OLUR?

Bir telsiz haberleşmesinin varlığından söz edebilmek için aynı frekanslarda çalışabilen, teknik özellikleri birbirinin aynı olan en az iki cihaz gereklidir. Haberleşme, verici konumundaki (gönderme yapan) cihazdan çıkarak kablo ve anten vasıtasıyla boşluğa yayılan elektromanyetik dalgaların, alıcı durumundaki cihazın anteni ve kablosu yoluyla alıcı cihaza (dinleme yapan) ulaşması şeklinde olur.

MODÜLASYON ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Telsiz haberleşmesinde ve elektromanyetik dalgalar yardımıyla yapılan yayınlarda (Radyo, TV) değişik modülasyon tiplerinden bahsetmek mümkündür. Bunlardan başlıcaları: Genlik (AM) ve Frekans (FM)modülasyonlarıdır.

Modülasyon; gönderilmek, yayınlanmak istenen işarete bağlı olarak taşıyıcı dalganın bazı özelliklerinin değiştirilmesi işlemidir. Bu işlemin alıcı cihazda yapılan tersi işleme ise demodülasyon denir.

Frekans modülasyonu (FM), gönderilmek istenen işarete bağlı olarak taşıyıcı dalga frekansının sıklığının değiştirilmesidir.

Genlik modülasyonu (AM), gönderilmek istenen işarete bağlı olarak taşıyıcı dalganın genliğinin değiştirilmesidir.

Günümüz kara haberleşmesinde genel olarak VHF, UHF bantlarında, FM modülasyonunda, frekans sentezörlü telsizler kullanılmaktadır.

Deniz bandında ise VHF, 156.000 - 163.000 Mhz arası, frekans sentezörlü, uluslararası standartlarla belirlenmiş özellikleri olan FM modülasyonlu telsizler kullanılmakyadır.

Yine, uluslararası standartlar gereği hava telsizleri, 118 - 136 Mhz arası AM modülasyonlu olarak çalışırlar.

AKTARICI SİSTEMLER (RÖLE, REPEATER CİHAZLARI) NEDİR?

VHF, UHF bantlarında arazi şekilleri ve/veya istasyonlar arası mesafe haberleşmeyi güçleştiren, bazen de imkansız hale getiren faktörlerdir. Bu gibi durumlarda röle ya da aktarıcı istasyon denilen birtakım cihazlardan istifade edilir.

Temel olarak bir röle cihazı yüksek kazançlı bir anten, az kayıplı bir anten kablosu, filtre ünitesi (duplekser), alıcı ve verici bölümler ile bunların kontrol ünitesinden meydana gelir. Alıcı ve verici frekansları arasında farklılık bulunan röle cihazları filtre ünitesinin yardımıyla, alıcısının duyduğu işaretleri aynı anda vericisinden güçlendirilmiş olarak yayınlar.
Rölenin konulduğu yerin yükseltisi ile doğru orantılı olarak geniş bir haberleşme alanı alde edilmiş olur.

İki telsiz cihazının aynı frekansları farklı olduğu ve aktarıcı bir sistemin yardımı olmadan yaptıkları görüşmeye "simplex" görüşme denir.

Gönderme ve dinleme frekanslarının farklı olduğu ve aktarıcı bir sistemin yardımıyla yapılan telsiz görüşmelerinde ise "semiduplex" görüşme denir. Semiduplex ve simplex haberleşmelerde telsiz cihazlarının alıcı ve verici bölümleri aynı anda çalışmazlar.
Röle cihazları ise full dupleks çalışan cihazlardır.

CTCSS (DUYMAALTI TON KONTROLLÜ SİSTEMLER) NEDİR?

67 Hz - 250 Hz arası sesleri insan kulağının duymamasından hareketle telsiz haberleşmesinde kullanılan cihazların alıcılarının bu frekanslardaki işaretlerle kontrol edilmesidir. İki telsiz cihazının haberleşmesi için aynı çalışma frekanslarında olmaları gerektiğini belirtmiştik. CTCSS kontrollü sistemlerde buna ilave olarak cihazların aynı tonda çalışmaları gerekir.

COMMUNITY RÖLE SİSTEMLERİ (ORTAK KULLANIM SİSTEMLERİ) NELERDİR?

CTCSS ton kontrolü ile bir röle cihazından değişik gruplara ayrılmış kullanıcıların yararlanmasına olanak tanıyan sistemlerdir.

TRUNK SİSTEMLERİ NEDİR?

Röle üzerinden yapılan haberleşmenin en gelişmiş şeklidir. Bu sistemler birden çok röle cihazının bir kontrol ünitesi yardımıyla birbirine bağlı olarak çalıştırılmasıesasınadayanır
Kontrol ünitesi, birbiriyle görüşecek kullanıcıları biraraya getirerek o anda boş olan röleden haberleşme yapmalarını sağlar.

PMR 446 Kısa Mesafeli Cobra Telsizler
Profesyonel Telsizler
Deniz (Marine) Telsizleri

 


TONSES Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Kazım Dirik Mah. 283 Sokak No.18/3 Bornova – İZMİR
Telefon: 0 (232) 348 34 34 - 445 03 33 (PBX) - Faks: 0 (232) 445 40 57 e-posta: info@tonses.com.tr