EBİS - Elektronik Beton İzleme Sistemleri

EBİS-Elektronik Beton İzleme Sistemi ASELSANNET kırım cihazlarının ilgili laboratuvarlara kurulumu için keşif çalışmasının yapılması, keşif çalışmasını takiben cihazların montajlarının ve sonrasında da bakım onarım ve arıza müdahalelerinin yapılması Firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen çipli “Elektronik Beton İzleme Sistemi” (EBİS),  yapıların afetler karşısında can ve mal güvenliğini koruyacak şekilde üretilmesinde öncelikle beton kalitesinin izlenmesini sağlamaktadır.

 

EBİS ile hangi inşaatta hangi sınıf betonun kullanıldığı, bu betonun hangi beton mikserinden, hangi gün ve saatte alındığı, deneyler için kaç adet numune hazırlandığı, deneylerin hangi laboratuvarda kim tarafından gerçekleştirildiği, beton dökümüne yapı denetim görevlilerinin iştirak edip etmediği, numunelerin ilgili standardında belirlenen sürelerde şantiye mahallinde ve kür havuzunda uygun koşullarda bekletilip bekletilmediği denetlenebilmektedir.

EBİS ürünleri ve EBİS sistemi ile ilgili sorularınız ve görüşleriniz için EBİS Çağrı Merkezini arayabilirsiniz

EBİS Çağrı Merkezi : 0850 644 32 47

Sistem
Nasıl Çalışır ?

Şantiye sahasına gelen hazır betondan laboratuvar personelince standarda uygun olarak alınan her bir numunenin içerisine bir adet RFID beton etiketi yerleştirilir ve el terminali ile okutularak EBİS yazılımı üzerinde kayıt altına alınır. İlgili standardına uygun olarak emniyetli bir şekilde şantiyede bekletilen beton etiketli numunelerin şantiye mahallinden çıkarılması sırasında, laboratuvar personelince yine el terminali ile okutularak EBİS mobil yazılımı üzerinde şantiye çıkış işlemi gerçekleştirilir.

 

 Laboratuvar personelince laboratuvara getirilen numuneler, küre tabi tutulmadan önce el terminali ile EBİS mobil yazılımı üzerinden okutulur. Numunelerin küre konulduğu kür odaları ve/veya kür havuzlarının günlük sıcaklıkları ile kür odalarının günlük bağıl nem oranları EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından ücretsiz sağlanan sensörler vasıtasıyla EBİS Merkezi İzleme Yazılımına aktarılır.

Deney zamanı gelen numuneler yine el terminali ile okutularak beton kırım cihazında test edilir ve deney sonuçları otomatik olarak EBİS sistemine aktarılmış olur.

Beton üreticisinin sahaya yolladığı her mikserde de beton mikser etiketi bulunmakta, ilgili beton üreticisinin karekod oluşturarak irsaliye bilgilerini bu kod içerisinde bulunmasını sağlamakta ve karekodlu beton irsaliyesi yapı denetim laboratuvarı personelince şantiye sahasında el terminali ile okutularak kayıt altına alınmaktadır.

 Karekod içerisinde irsaliye seri numarası, üretici firma vergi numarası, sevk tarihi ve saati, beton miktarı, beton dayanım sınıfı, 7/28 gün dayanım gelişim oranı, kıvam sınıfı, yoğunluk sınıfı, klorür içeriği sınıfı, agreganın en büyük tane büyüklüğü, su/çimento oranı, araç plaka numarası, çimento tipi, kimyasal katkı, mineral katkı ve lif gibi bilgiler yer almaktadır. Ayrıca şantiyede alınan beton numunelerinin ilgili standardına uygun olarak emniyetli bir şekilde şantiye mahallinde saklama alanı veya saklama kutularında bekletilmesi gerekmektedir.. Bu sayede şantiyede etiketi olmayan transmikserlerin beton dökümü yapmasının engellenmesi, sahada alınan numunelerin standartlara uygun saklanması ve sonrasında laboratuvarlarda standartlara uygun kür edilmesi hedeflenmektedir.